Varstvo pred požarom

 • Izdelava požarnih redov z vsemi prilogami.
 • Izdelava načrtov evakuacije.
 • Izdelava požarnih načrtov.
 • Izdelava ocene požarne ogroženosti.
 • Izdelava študij požarne varnosti.
 • Predinšpekcijski pregled objektov glede požarne varnosti.
 • zpostavitev evidenc požarnega varstva.
 • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom.
 • Usposabljanje zaposlenih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
 • Izbira in namestitev gasilnih aparatov.
 • Izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti.
 • Izvedba vaje evakuacije iz objekta.
 • Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varstva pred požarom
E: vzd@verteks.si
T: 03 828 18 00
G: 051 610 121
Zagotavljanje požarne varnosti spada med najpomembnejša varnostna vprašanja in s tem razlogom jo je potrebno obravnavati na najvišjem nivoju.
Verteks tg d.o.o.
Cesta na Ostrožno 99
3000 Celje
G: 041 335 302
G: 051 349 698
E: info@verteks.si